Maj 12

SPCC partnerem Domu Skandynawskiego

Miło nam poinformować, że Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza została partnerem Domu Skandynawskiego, a przedstawiciele Izby będą cyklicznie gościć w naszych progach z różnorodnymi aktywnościami na rzecz polsko-skandynawskiego biznesu. Już teraz ogromnie cieszymy się na tę współpracę!

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią. Główna siedziba SPCC znajduje się w Warszawie, ale organizacja jest aktywna na terenie całego kraju. Od początku 2015 roku działa biuro regionalne SPCC w Gdyni, Izba ma też swoich przedstawicieli w Szczecinie, a aktywna jest także we Wrocławiu i w Poznaniu.

W chwili obecnej SPCC zrzesza ponad 400 członków, co sprawia, że należy do grona największych izb bilateralnych działających w Polsce. Izba koncentruje się na rozbudowywaniu sieci kontaktów, działaniach stymulujących rozwój firm, wymianie doświadczeń i wiedzy, realnym wspieraniu skandynawsko-polskich interesów. Jednym z głównych celów SPCC jest propagowanie wartości tradycyjnie kojarzonych ze Skandynawią – uczciwej konkurencji, przejrzystości w biznesie, równouprawnienia, odpowiedzialności społecznej i poszanowania środowiska naturalnego. 

SPCC wspiera firmy zrzeszone w swoich strukturach poprzez: 

  • Stwarzanie możliwości networkingowych i biznesowych w trakcie licznych spotkań organizowanych w Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu (łącznie około 60 spotkań, seminariów i konferencji rocznie)
  •  Promocję firm członkowskich podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę
  • Promocję firm członkowskich za pośrednictwem portalu internetowego www.spcc.pl ukierunkowaną na zwiększenie pozycjonowania i widoczności firmy w Internecie
  • Współpracę z innymi izbami bilateralnymi, organizacjami biznesowymi z Polski i Skandynawii oraz z ambasadami krajów nordyckich w Polsce. 
  • Działania informacyjne wspierające firmy stowarzyszone w rozwiązywaniu ważnych dla nich kwestii
  • Promowanie kultury skandynawskiej, organizację wydarzeń kulturalnych lub wsparcie inicjatyw kulturalnych związanych ze Skandynawią 

Więcej o działalności SPCC przeczytasz tutaj: www.spcc.pl